Buurtbus Laarbeek

Welkom op de site van Buurtbus Laarbeek

Rolstoelvervoer:

Chauffeurs op de buurtbus gaven aan vaak niet in staat te zijn om rolstoelers in de buurtbussen te vervoeren. Ook de tijd die ze daarmee kwijt zijn konden de rijtijden niet worden gehaald.

Om die reden is er de nu-volgende oplossing gekomen na overleg met Hermes en de Provincie.


Wanneer reizigers met een beperking in de buurtbus willen reizen met hun rolstoel dan is dat mogelijk tegen het normale OV tarief. Minimaal 24 uur van tevoren dient de reiziger een rolstoelplaats in de buurtbus te reserveren. Zonder reservering kan niet worden gegarandeerd dat de klant met de buurtbus mee kan. (of de chauffeur/vrijwilliger kan/wil deze ondersteuning wel bieden.)

Afspraak:

Als een rolstoelreiziger met de buurtbus wil reizen dan kan hij/zij telefonisch ( 24 uur van tevoren ) alléén op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer 040-2358629 een zitplaats reserveren. De klant geeft aan op welke dag op welk tijdstip, vanaf welke halte ( volgens de vigerende dienstregeling) en met welke buurtbus (lijnnummer) hij/zij wil reizen. De dienstregeling is te vinden op www.hermes.nl. Indien online middels het webformulier op de website van Hermes wordt gereserveerd dan geldt eveneens een reserveringstermijn van 24 uur van tevoren. ( een rit voor maandagmorgen dient op vrijdagochtend voorafgaande aan de nieuwe week al gereserveerd te worden.)

Hermes zorgt dan voor vervoer op de afgesproken datum, tijd en plaats.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opname Kontakt TV

Onlangs is op kontakt TV een uitzending geweest over onze buurtbus.

Daarbij waren aanwezig Cees Dekker, Mari van der Heijden namens het bestuur, Mari van de Kerkhof als buurtbuschauffeur en Coralie de Groof als regelmatige gebruikster van de buurtbus.

Wilt u deze uitzending zien, klik dan hier.